Energetika dostala vlani od štátu 70,17 miliónov eur

31. mája 2015 21:00

Prostriedky smerovali na odstavovanie jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach.

Atómová elektráreň Jaslovské Bohunice
Atómová elektráreň Bohunice seas.sk

Ani slovenská energetika v minulom roku nezostala bez štátnej pomoci. Štát poskytol v oblasti výroby, prenosu a rozvodu energie štátnu pomoc jednému prijímateľovi. Ten dostal pomoc vo výške 70,17 miliónov eur na vyraďovanie jadrových elektrární A1 a V1 v Jaslovských Bohuniciach. „V porovnaní s predchádzajúcim rokom sa výška štátnej pomoci v oblasti výroby energie, prenosu a rozvodu zvýšila o 11,76 miliónov eur, čiže o viac ako 20 %,“ informovalo Ministerstvo financií SR.

Poskytovateľom spomínanej jedinej štátnej pomoci bolo Ministerstvo hospodárstva SR. Rezort hospodárstva v minulom roku poskytol štátnu pomoc v celkovej výške takmer 110 miliónov eur. Zo zdrojov Európskej únie bolo poskytnutých necelých 25 miliónov eur. V rámci operačného programu Konkurencieschopnosť a hospodársky rast podporilo ministerstvo ďalšiu oblasť týkajúcu sa sektora energetiky. Ide o zvyšovanie energetickej efektívnosti vo výrobe a spotrebe a zavádzanie progresívnych technológií v energetike. V tejto schéme v rámci spomínaného operačného programu podporu dostali štyria prijímatelia vo forme nenávratného finančného príspevku vo výške 8 miliónov eur.

V minulom roku štát poskytol pomoc v celkovej hodnote 322,14 miliónov eur. Z toho z národných zdrojov išlo 189,86 miliónov eur a zo zdrojov Európskej únie 132,28 miliónov eur. „Celková výška štátnej pomoci sa v roku 2014 v porovnaní s rokom 2013 zvýšila o 31,40 miliónov eur, čo predstavuje zvýšenie o takmer 11%,“ konštatoval rezort financií. Podiel poskytnutej štátnej pomoci v minulom roku z hrubého domáceho produktu bol 0,43 %.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?