Enel oznámil predbežné výsledky za minulý rok

6. februára 2015 14:19
Autor: Slovenské elektrárne

Výnosy talianskej energetickej skupiny dosiahli výšku 75,8 mld. eur, čo je pokles o 3,7% zo sumy 78,7 mld. eur dosiahnutých v roku 2013.

Enel
Ilustračné foto endesa.com

Zasadalo predstavenstva spoločnosti Enel SpA, ktorému predsedala Patrizia Grieco a na ktorom sa rokovalo o predbežných konsolidovaných výsledkoch za rok 2014.

Výnosy dosiahli výšku 75,8 mld. EUR, čo je pokles o 3,7% zo sumy 78,7 mld. EUR dosiahnutých v roku 2013. Pokles bol spôsobený predovšetkým stratou na výnosoch z predaja a distribúcie elektriny, ktorý bol spojený s nižšou výrobou a predajom v ekonomickom prostredí charakterizovanom poklesom dopytu, ako aj zmenami v priemerných konverzných kurzoch medzi eurom a miestnymi menami v rôznych krajinách, v ktorých má Skupina svoje prevádzky (predovšetkým v Latinskej Amerike a Rusku).

EBIDTA dosiahla hodnotu 15,7 mld. EUR, čo je pokles o 6,0% zo 16,7 mld. EUR dosiahnutých v roku 2013. Pokles bol spôsobený predovšetkým zmenou príspevku do EBIDTY spôsobenej vyradením kapitálových investícií. Vylúčením týchto položiek dosiahla EBIDTA hodnotu 15,5 mld. EUR (15,8 mld. EUR v roku 2013), zaznamenajúc pokles o 1,9%, ktorý súvisí najmä so zmenou výmenných kurzov, účinok ktorých bol čiastočne vykompenzovaný zlepšením marže z predaja elektriny v Taliansku.

Čistý finančný dlh dosiahol na konci roka 2014 výšku 38,0 miliardy EUR, čo je pokles o 1,7 miliardy EUR z hodnoty 39,7 mld. EUR na konci roka 2013. Tento pokles odráža pozitívne účinky bežných prevádzkových činností, ktoré boli mimoriadne efektívne vo štvrtom štvrťroku tohto roku, ako aj cash flow z mimoriadnych operácií (vrátane umiestnenia 21,92% podielu akcií spoločnosti Endesa). Uvedené pozitívne účinky čiastočne vykompenzovali finančné požiadavky na vyplatenie dividend a pokrytie investícií v tomto období, ako aj negatívny vplyv (v hodnote 1,1 mld EUR) spôsobený zmenou výmenných kurzov predovšetkým v súvislosti so strednodobými/dlhodobými úverovými linkami v iných menách ako je euro.

Skupina zamestnávala 68 961 zamestnancov na konci roka 2014 (oproti 70 342 zamestnancom v roku 2013).

Francesco Starace, výkonný a generálny riaditeľ spoločnosti Enel, uviedol: „Sú to solídne predbežné výsledky, ktoré odzrkadľujú prínos opatrení zameraných na reorganizovanie Skupiny, reštrukturalizáciu spoločnosti na Pyrenejskom poloostrove a Latinskej Amerike, ako aj úspešné zrealizovanie niektorých odpredajov. Pozitívne účinky týchto snáh nám umožnili čiastočne kompenzovať pretrvávajúce nepriaznivé makroekonomické podmienky, ktoré prevládali v roku 2014 predovšetkým v zrelých ekonomikách v Taliansku a Španielsku.

V roku 2014 skupina Enel vyrobila 283,1 TWh elektriny (281,8 TWh v roku 2013), distribuovala 395,4 TWh prostredníctvom svojich sietí (402,6 TWh v roku 2013) a predala 261,0 TWh (270,5 TWh v roku 2013).

Konkrétne mimo Talianska v roku 2014 skupina Enel vyrobila 211,3 TWh elektriny (210,6 TWh v roku 2013), distribuovala 173,6 TWh (173,7 TWh v roku 2013) a predala 173,4 TWh (178,3 TWh v roku 2013).Čo si o tom myslíte?