EK ukázala, ako chce transformovať energetiku únie

15. júla 2015 16:09
Autor: SITA

Cieľom navrhnutých opatrení Európskej únie je zaviesť v energetike nový prístup s dôrazom na spotrebiteľa, iniciovať novú koncepciu európskeho trhu s elektrickou energiou, aktualizovať systém označovania energetickej účinnosti a preskúmať systém Európskej únie na obchodovanie s emisiami.

Maroš Šefčovič
Eurokomisár pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. SITA

Európska komisia v rámci stratégie energetickej únie v stredu predložila balík návrhov na transformáciu európskeho energetického systému. Cieľom týchto opatrení je zaviesť v energetike nový prístup s dôrazom na spotrebiteľa, iniciovať novú koncepciu európskeho trhu s elektrickou energiou, aktualizovať systém označovania energetickej účinnosti a preskúmať systém Európskej únie na obchodovanie s emisiami. Je to podľa komisie dôležitý krok pri vykonávaní stratégie energetickej únie s výhľadovou politikou v oblasti zmeny klímy. V nových návrhoch sa uplatňuje zásada, podľa ktorej má energetická efektívnosť prioritný význam a spotrebitelia v domácnostiach alebo podnikoch sa stavajú do centra záujmu európskeho trhu s energiou.

Balík opatrení má svedčiť o odhodlanosti znížiť emisie uhlíka

„V stratégii energetickej únie sme sa zaviazali posilniť postavenie európskych spotrebiteľov, vytvoriť jednotný dobre fungujúci trh s energiou, uprednostniť zásadu energetickej efektívnosti a stať sa svetovou jednotkou v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov,“ vyhlásil podpredseda komisie pre energetickú úniu Maroš Šefčovič. Letný balík, ktorý komisia predložila päť mesiacov po prijatí stratégie energetickej únie, podľa neho svedčí o jej odhodlaní znížiť emisie uhlíka v hospodárstve a zveriť spotrebiteľom hlavnú úlohu v rámci transformácie európskej energetiky. „Predstavuje to nielen nový prístup s dôrazom na spotrebiteľa, ale aj nový prístup pre celý európsky energetický systém,“ dodal Šefčovič.

Preskúmaním systému obchodovania s emisiami chce komisia zabezpečiť, aby aj naďalej zostal najúčinnejším a nákladovo najefektívnejším spôsobom na znižovanie emisií v nasledujúcom desaťročí. Ide o prvý legislatívny krok zameraný na realizáciu záväzku EÚ znížiť emisie skleníkových plynov v rámci EÚ o najmenej 40 % do roku 2030. Uprednostňovanie energetickej efektívnosti je podľa komisie kľúčovou zásadou stratégie energetickej únie.

Spotrebitelia majú mať väčšie možnosti

Návrat k pôvodným energetickým štítkom so stupnicou od A po G, zavedených pred dvadsiatimi rokmi, bude podľa komisie jednoduchším a lepšie zrozumiteľným pre spotrebiteľov. Posilnenie postavenia spotrebiteľov energie je založené na šetrení peňazí a energie poskytovaním lepších informácií, na väčších možnostiach pri rozhodovaní o ich účasti na trhoch s energiou a na zabezpečení najvyššej ochrany.

Únia chce byť lídrom v obnoviteľných zdrojoch

„Cieľom stratégie energetickej únie je dosiahnuť ciele v oblasti klímy a energetiky do roku 2030 a zabezpečiť, aby sa Európska únia stala svetovým lídrom v oblasti energie z obnoviteľných zdrojov. Dosiahnutie týchto cieľov si bude vyžadovať zásadnú transformáciu európskeho energetického systému vrátane novej koncepcie európskeho trhu s elektrickou energiou,“ oznámila komisia. Začnú sa verejné konzultácie o tom, ako by nová koncepcia trhu s elektrickou energiou mala vyzerať. Mali by sa zabezpečiť maximálne prínosy z cezhraničnej hospodárske súťaže, umožniť decentralizovaná výroba elektrickej energie aj na vlastnú spotrebu a podporiť vznik inovačných spoločností poskytujúcich energetické služby.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?