Domácnosti majú dôvod na radosť. Za teplo nezaplatia viac.

13. novembra 2014 10:04

Slovenským domácnostiam, ktoré odoberajú teplo od veľkých výrobcov prostredníctvom centrálneho zásobovania teplom, sa nezvýšia v budúcom roku náklady na vykurovanie.

Teplo radiátor
Niektoré teplárenské spoločnosti plánujú ceny tepla znižovať. FreeDigitalPhotos.net

Slovenské domácnosti sa nemusia obávať výraznejších zmien v budúcoročných cenách tepla. Teda aspoň tie, ktoré majú teplo od veľkých dodávateľov tepla prostredníctvom centrálneho zásobovania teplom (CZT). „Celkové náklady za dodávku tepla pre domácnosti, ale aj ostatných odberateľov, by sa mali pohybovať na úrovni tohto roku,“ uviedol predseda predstavenstva Slovenského zväzu výrobcov tepla Miroslav Obšivaný. Pri svojom tvrdení vychádzal z cenových návrhov, ktoré teplári predložili na schválenie Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Volajú po podpore

Prostredníctvom CZT odoberá v súčasnosti teplo 1,8 milióna slovenských spotrebiteľov, z toho je 650 tisíc domácností v približne 16 100 bytových domoch. „Rovnaké priemerné náklady na teplo sa podarí budúci rok udržať aj napriek miernemu, 3-percentnému, očakávanému poklesu odberov tepla,“ dodal Obšivaný. Výrobcovia tepla upozorňujú, že zákazníci napojení na CZT by si zaslúžili od štátu väčšiu ochranu v podobe podpory CZT. Nekontrolovateľné odpájanie zákazníkov od CZT môže totiž spôsobiť nárast cien tepla u ostatných spotrebiteľov, ktorí nechcú alebo si nemôžu dovoliť napríklad prechod na vlastné domové kotolne.

Potešila novela zákona

„Ak majú výrobcovia tepla zabezpečiť všetky výhody pre domácnosti, potrebujú mať vytvorené optimálne podmienky na prevádzku a rozvoj tepelných sústav,“ doplnil Obšivaný. Výrobcov tepla potešila v tomto roku novela zákona o teple. Tá by v praxi mala priniesť stabilnejšie odbery, a tým aj stabilizáciu ceny tepla. „Ak budú na to vytvorené podmienky, nie je problém pomôcť plniť ciele, ktoré si v oblasti bezpečnosti, efektívnosti, ekológie a cenovej dostupnosti stanovil pre dodávku tepla aj štát v aktuálnej Energetickej politike SR,“ konštatoval Obšivaný.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?