Chystá sa zmena zákona o podpore OZE. Prvoradé je však teraz predsedníctvo

3. júla 2016 12:03
SITA, vEnergetike.sk

Po skončení slovenského predsedníctva v Rade EÚ sľubuje ministerstvo napĺňanie programového vyhlásenia vlády. Bude sa napríklad meniť zákon o podpore OZE.

Minister hospodárstva Peter Žiga MH
Minister hospodárstva Peter Žiga (Smer-SD). SITA

Ministerstvo hospodárstva SR (MH), ktoré má okrem iného na starosti aj problematiku energetiky, nateraz nepripravuje veľké zmeny v domácej energetike. V súčasnosti myslí len na slovenské predsedníctvo v Rade EÚ. Energetiku tak bude v najbližšom období riešiť len na medzinárodnej úrovni. „Budovanie Energetickej únie s perspektívnou politikou v oblasti klímy je nosnou témou nášho predsedníctva v Rade EÚ,“ uviedol pre portál vEnergetike.sk hovorca ministra hospodárstva Maroš Stano.

Čaká nás náročný program

Rezort hospodárstva očakáva počas nášho predsedníctva náročný program rokovaní. „Zvyšovanie energetickej bezpečnosti EÚ je jednou z najvyšších priorít. Preto za mimoriadne dôležitú agendu považujeme rokovania o legislatívnych návrhoch, týkajúcich sa bezpečnosti dodávok plynu a revízie rozhodnutia o medzivládnych dohodách v oblasti energetiky,“ dodal Stano. S Európskym parlamentom a Európskou komisiou bude ministerstvo taktiež rokovať o návrhu nariadenia o energetickom označovaní výrobkov s cieľom dosiahnuť konečnú dohodu.

Slovenská republika plánuje otvoriť diskusiu o zmenách v smernici o energetickej efektívnosti a v smernici o energetickej hospodárnosti budov, ktoré EK plánuje predložiť na jeseň tohto roka. „Našou úlohou je vystupovať ako nestranný a korektný mediátor, ktorý má ambíciu posunúť predložené návrhy smerom k efektívnym riešeniam. Cieľom nášho predsedníctva je dosiahnuť pokrok pri rokovaniach o všetkých predložených návrhoch tak zo strany Komisie, ako aj aj Parlamentu a pri vybraných návrhoch rokovania aj úspešne ukončiť,“ konštatoval Stano.

Na rad príde aj novela zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií

Po skončení slovenského predsedníctva v Rade EÚ sľubuje ministerstvo napĺňanie programového vyhlásenia vlády. „V rámci zdrojovej základne sa zameria najmä na optimálne využívanie domácich zdrojov energie a nízko uhlíkových technológií, ako sú obnoviteľné zdroje energií a jadrová energia,“ doplnil Stano. Rezort hospodárstva plánuje vypracovať novelu zákona o podpore obnoviteľných zdrojov energií (OZE) a kombinovanej výroby tepla a elektriny. „Pri využívaní obnoviteľných zdrojov bude prioritou zabezpečiť nákladovú efektívnosť pri podpore týchto zdrojov s minimalizáciu vplyvov na koncové ceny energie,“ uviedol Stano.

Ministerstvo by chcelo konečne vyriešiť aj problém s vysokými cenami elektriny pre veľkých výrobcov, ktoré znižujú ich konkurencieschopnosť. „Posúdime alternatívy úhrady nákladov podporovaných technológií na výrobu elektriny aj z iných zdrojov, vrátane štátneho rozpočtu. Návrhy budú posudzované aj z pohľadu dopadov na ostatných účastníkov trhu s elektrinou vrátane odberateľov elektriny, ako aj z pohľadu dopadov na štátny rozpočet,“ uzavrel Stano.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?