V bardejovskom okrese začnú hľadať plyn

13. novembra 2016 14:20
vEnergetike.sk

Firma Alpine Oil and Gas je presvedčená, že má všetky potrebné povolenia na práce na skúšobnom vrte v obci Smilno.

Ropa ťažba
Ilustračné foto pixabay.com

Na severovýchode Slovenska v obci Smilno sa v týchto dňoch obnovia práce na skúšobnom vrte pre overenie prítomnosti ložiska zemného plynu. „V prípade, že bude vrt úspešný, bude plyn z vrtu v budúcnosti  transportovaný do miestnej distribučnej siete plynu, čo zníži potrebu dovozu plynu zo zahraničia,“ uviedla spoločnosť Alpine Oil and Gas s tým, že ak sa ukáže, že vrt nemá dostatočný potenciál, bude trvalo uzavretý a celé technické vybavenie bude odstránené. „Vrtné pracovisko bude následne uvedené do pôvodného stavu,“ doplnila spoločnosť.

Firma je presvedčená, že má na to všetky potrebné povolenia. „Prípravné práce a následné vŕtanie v danej lokalite sú realizované v súlade s platnými predpismi a slovenskými zákonmi. Pozemok, na ktorom sa prípravné a vŕtacie práce realizujú, máme v legálnom prenájme a taktiež plánujeme využívať verejnú prístupovú cestu k týmto pozemkom podľa platných predpisov a zákonov,“ uviedla firma.

Celý proces prípravných prác, vŕtacích prác a následných čerpacích skúšok by mal trvať približne dva mesiace. Po získaní údajov z čerpacích skúšok sa spoločnosť Alpine Oil and Gas rozhodne, či má záujem o ťažbu v lokalite, čo by vyústilo do procesu žiadosti o ťažobné rozhodnutie. Firma počas desiatich rokov preinvestovala do prieskumného územia približne 3,8 milióna eur.

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?