Banskí záchranári cvičili v areáli plynových zásobníkov

10. júna 2016 6:26
NAFTA

Spoločnosť NAFTA a.s., ktorá je najvýznamnejším prevádzkovateľom podzemných zásobníkov zemného plynu na území Slovenska, uskutočnila pravidelné cvičenie banských záchranárov, v spolupráci s Hasičským a záchranným zborom SR a prizvanými dobrovoľnými hasičskými zbormi. Cvičenie prebiehalo pri Zbernom stredisku ZS 1 Suchohrad v okrese Malacky. Tentokrát bolo zamerané na diaľkovú dopravu vody na sondu Suchohrad 22 ako miesto simulovanej havárie.

Plyn zásobník Gajary báden
Pohľad na zariadenia centrálneho areálu zásobníka plynu Gajary-báden. Zásobník plynu sa nachádza v hĺbke približne 1800 metrov. sita.sk

Cvičenia likvidácie rôznych havárií absolvujú členovia Hlavnej banskej záchrannej stanice spoločnosti NAFTA každý rok. Ide o jedinečnú záchrannú zložku, ktorá bola založená pred viac ako 30 rokmi  a v súčasnosti zastrešuje 84 banských záchranárov. K ich tohtoročnému tréningu sa pripojili aj záchranári z Hasičského a záchranného zboru SR a prizvané dobrovoľné hasičské zbory DHZ Pole a DHZ Gajary. Cvičenia, pri ktorom bola použitá špeciálna technika, sa tak zúčastnilo celkom 47 záchranárov. Ich úlohou bola simulácia zvlhčovania okolia sondy, aby nedošlo k jej zapáleniu. Cieľom cvičenia bolo okrem iného overiť možnosť čerpania vody zo vzdialeného vodného zdroja a jej dopravy na sondu.

„Cvičenie prebehlo podľa Havarijného plánu spoločnosti a pomohlo preveriť pripravenosť našich záchranárov a potrebnej techniky, ako aj súčinnosť všetkých zúčastnených záchranných zborov v krízovej situácii,“ konštatoval po jeho ukončení Ing. Michal Ševera, riaditeľ divízie služieb spoločnosti NAFTA. Vysoká pripravenosť členov Hlavnej banskej záchrannej stanice potvrdzuje záväzok spoločnosti NAFTA dbať o bezpečnosť svojich prevádzok a správať sa zodpovedne k prostrediu, v ktorom pôsobí.

Spoľahlivá a bezpečná prevádzka podzemných zásobníkov je dôležitá nielen z pohľadu ochrany zdravia obyvateľstva a životného prostredia, ale je tiež jedným zo základných nástrojov pre zaistenie energetickej bezpečnosti Slovenska.

NAFTA a.s. je kľúčovým skladovateľom zemného plynu na Slovensku a zároveň slovenským lídrom v prieskume a ťažbe uhľovodíkov. Majoritným, 56,15 % akcionárom spoločnosti NAFTA a.s. je SPP Infrastructure, a. s., spoločnosť Czech Gas Holding Investment B.V. vlastní 40,45 % akcií

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?