Aktivistov stále trápi urán pri Košiciach

6. júla 2015 10:28

Od nového ministra hospodárstva Vazila Hudáka žiadajú, aby štát odstúpil od Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva SR a spoločnosťou European Uranium Resources.

Ilustračné foto
Ilustračné foto Victor Habbick/FreeDigitalPhotos.net

Na ministra hospodárstva Vazila Hudáka sa obrátila Základná organizácia Košice 2013 Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny a v liste žiada, aby sa urýchlene zasadil za odstúpenie Ministerstva hospodárstva SR od Memoranda o porozumení a spolupráci v energetickom sektore medzi Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky a European Uranium Resources (EUR).

„Memorandum je v rozpore nielen s platným geologickým zákonom zakazujúcim dobývanie rádioaktívnych nerastov, ale najmä s ústavnými právami občanov. Taktiež vás chceme požiadať, aby ste sa zasadili za zmenu nesúhlasných stanovísk ministerstva a banských úradov týkajúcich sa územných plánov, ktoré sú pre samosprávy prekážkou plnenia zákonom určených úloh pri plánovaní svojho rozvoja,“ uvádza v liste predseda košickej základnej organizácie SZOPK Ladislav Rovinský.

Ako Rovinský dodal, na ministra sa obracajú v mene občanov Košíc a okolia, ktorí nesúhlasia s plánovanou ťažbou rádioaktívnych nerastov v košickej prímestskej rekreačnej lokalite Jahodná. „Radi by sme verili tomu, že – na rozdiel od troch vašich predchodcov – budete pri výkone svojej funkcie, a teda aj pri riešení tohto problému, zohľadňovať predovšetkým práva a záujmy občanov,“ píše sa v liste.

Podľa Rovinského v tomto konkrétnom prípade ide najmä o ústavné právo občanov Košíc a okolia na zdravie a priaznivé životné prostredie, ktoré je plánovanou ťažbou uránu v rekreačnej lokalite Jahodná ohrozované. „Ako sa uvádza aj v dôvodovej správe k minulý rok schválenej vládnej novelizácii geologického zákona, Ústava SR zaručuje každému právo na priaznivé životné prostredie a tiež právo na ochranu zdravia. Dobývanie rádioaktívnych nerastov predstavuje činnosť s výrazným zásahom do práva na priaznivé životné prostredie a s potenciálom ho ohroziť a poškodiť a tiež predstavuje potenciálny zásah do zdravia populácie,“ argumentuje Rovinský.

Bývalý minister hospodárstva Tomáš Malatinský podľa Rovinského konal v rozpore s týmto ústavným právom, keď 14. decembra 2012 podpísal bez vedomia občanov aj volených predstaviteľov Košíc a Košického samosprávneho kraja a bez prerokovania vo vláde SR Memorandum o porozumení a spolupráci v energetickom sektore s kanadskou banskou firmou EUR, v ktorom sa v súvislosti s ťažbou uránu na Jahodnej jednoznačne píše, že „Ministerstvo bude podporovať povoľovací proces“.

„Napriek opakovaným naliehavým výzvam na odstúpenie od uvedeného Memoranda, ktoré exministrovi Malatinskému, jeho nástupcovi Pavlisovi i dočasnému ministrovi Kažimírovi adresovala naša organizácia ZO SZOPK Košice 2013 a tiež poslanci mestského zastupiteľstva v Košiciach a poslanci Košického samosprávneho kraja, ani jeden z nich od uvedeného dokumentu neodstúpil,“ uviedol Rovinský. Ministri tým podľa neho naznačili, že bez ohľadu na názor a postoje dotknutej verejnosti, ministerstvo hospodárstva s ťažbou uránu v Košiciach do budúcnosti počíta.

Ako uvádza Rovinský, objektívnych faktov týkajúcich sa daného uránového ložiska je zrejmých oveľa viac. V prvom rade ide o geografické umiestnenie ložiska, ktoré sa nachádza v bezprostrednej blízkosti mesta Košice a okolitých obcí, teda aglomerácie, v ktorej žije takmer 300 tisíc obyvateľov, ako aj v bezprostrednej blízkosti zdrojov pitnej vody pre Košice. Obyvatelia dotknutej oblasti aj ich volení predstavitelia sú podľa ochranárov jednoznačne proti ťažbe rádioaktívnych nerastov v danej lokalite i proti ďalšiemu pokračovaniu geologického prieskumu na Jahodnej.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?