Ako si posvietiť na možné úspory v osvetlení?

7. júna 2015 9:09
Autor: SIEA

Rok 2015 Organizácia spojených národov vyhlásila za Medzinárodný rok svetla. Osvetleniu sú venované aj dve najbližšie konferencie, ktoré Slovenská inovačná energetická organizuje v rámci bezplatného energetického poradenstva ŽIŤ ENERGIOU.

Elektrina ceny energií žiarovka
Ilustračné foto bplanet/FreeDigitalPhotos.net

Svetelná technika je jeden z významných spotrebičov elektrickej energie. Hoci v tejto oblasti nastali výrazné zmeny a najnovšie technológie ponúkajú širokú škálu úsporných riešení, v mnohých prevádzkach je naďalej očividné neefektívne využívanie elektrickej energie pri osvetľovaní. Mnohých ešte len čaká rekonštrukcia osvetlenia, či už v budove, firme alebo v obci.

O najnovších trendoch v osvetľovaní, o tom, koľko môžete vďaka energeticky úsporným riešeniam ušetriť a na čo si dať pozor pri výbere realizátorov sa bude hovoriť na konferencii Energeticky efektívne osvetlenie – SLOVALUX 2015, ktorá sa uskutoční 9. a 10. júna 2015 v hoteli Grand v Jasnej. Vzhľadom vysoký záujem o prednášky na túto tému, pripravila SIEA jednodňovú konferenciu s podobným programom aj 24. júna 2015 v hoteli Kaskády pri meste Sliač.

Obe konferencie SIEA organizuje v spolupráci so Slovenskou svetelnotechnickou spoločnosťou. Podujatia tematicky nadväzujú na každoročnú konferenciu SLOVALUX, na ktorej si pravidelne vymieňajú skúsenosti odborníci z oblasti svetelnej techniky.

Konferencie sú určené pre projektantov, energetických audítorov zaoberajúcich sa osvetlením, pre ďalších špecialistov z oblasti svetelnej energetiky a samozrejme aj pre predstaviteľov štátnej správy, samosprávy a ďalších záujemcov aj spomedzi podnikateľov, ktorých zaujímajú možné úspory energie pri osvetlení. Na konferencii sú vítaní všetci, ktorí môžu ovplyvniť, že osvetlenie v ich okolí bude bezpečné, energeticky úsporné a spoľahlivé.

Odborníci na konferencie ponúknu možnosť zorientovať sa v základnej problematike súvisiacej s osvetlením, ale aj získať prehľad o tom, aké sú najnovšie dostupné technológie, aká je návratnosť investícií do obnovy osvetľovacích sústav a s čím treba pri projektoch súvisiacich s osvetlením rátať. Prednášky budú venované aktuálnym technickým požiadavkám, možnostiam financovania rekonštrukcie osvetľovacích sústav, ale aj konkrétnym príkladom z praxe s výsledkami. Vďaka prezentáciám je možné získať predstavu aj o tom, aký rozsah rekonštrukcie zvoliť, či využiť automatické systémy riadenia a čo môžete získať vďaka zónovej regulácii.

Vstup na podujatia je bezplatný. Podmienkou účasti je registrácia prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na stránke www.siea.sk.

Konferencia Energeticky efektívne osvetlenie II

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?