Ako mestá a obce prispievajú k energetickej bezpečnosti EÚ?

13. novembra 2014 10:41
Autor: PR/CEEC

8. ročník Stredoeurópskej energetickej konferencie (CEEC) sa uskutoční v Bratislave (DoubleTree by Hilton) v dňoch 23.-25. novembra 2014.

Ilustračné foto.
Marián Minarovič. Archív M. Minarovič

Konferencia sa stala prestížnou medzinárodnou platformou pre pravidelnú diskusiu vedúcich predstaviteľov energetického sektora o kľúčových otázkach energetickej politiky a energetickej bezpečnosti krajín strednej Európy v kontexte rozvoja energetickej politiky EÚ. Ambíciou konferencie je prispieť k hľadaniu lepších riešení pre energetickú politiku EÚ a krajín strednej Európy. Jednou z kľúčových otázok, ktorým sa bude 8. ročník konferencie venovať je: Ako mestá a obce prispievajú k energetickej bezpečnosti EÚ?

Odpovedá Marián Minarovič, generálny sekretár Únie miest Slovenska, vedúci manažér CITENERGO, koordinátor Národnej platformy Dohovoru primátorov:

„Hoci sú energetické stratégie prevažne v kompetencii európskych inštitúcií a národných vlád, mestá a obce môžu významne prispieť k naplneniu ich cieľov – najmä keď uvedieme skutočnosť, že 80 % spotreby energie a emisií CO2 súvisí s aktivitami v rámci miest. V súčasnom kontexte zvyšujúcich sa cien za energie a rizikom spojeným s jej dovozom, majú mestá právomoc a povinnosť konať tak, aby boli čo najmenej závislé od externých dodávok.

Pristúpením k významnej európskej iniciatíve Dohovoru primátorov a starostov viac ako 6 000 miest a obcí z celej Európy ukázalo svoju vôľu a schopnosť zvýšiť svoju energetickú nezávislosť a prispieť tak k udržateľnému energetickému rozvoju celej Európy. Tieto samosprávy vypracúvajú a realizujú miestne akčné plány energetického rozvoja (v angl. SEAP – Sustainable Energy Action Plan), ktoré vedú k zvýšeniu energetickej efektívnosti a využitiu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) vo verejných, súkromných a obytných budovách, doprave, pri výrobe energie v synergii s uplatňovaním adaptačných a mitigačných opatrení na zmenu klímy. Mestá tiež motivujú k spolupráci občanov a kľúčových partnerov na miestnej, národnej a európskej úrovni.

Podľa predbežnej štúdie Spoločného Európskeho Výskumného Centra zameranej na šesť členských štátov EÚ, ktoré sú najviac vystavené riziku súvisiaceho s dodávkami zemného plynu z Ruska (Slovensko, Bulharsko, Fínsko, Lotyšsko, Litva a Estónsko), realizácia miestnych akčných plánov energetického rozvoja vypracovaných signatármi Dohovoru v týchto krajinách by mohla viesť k obrovským úsporám energie –až 20.5 TWh (1.76 Mtoe) do roku 2020. To predstavuje približne 58% úsporu zemného plynu v danom regióne. Súčasne by sa mohol zdvojnásobiť podiel OZE na množstve spotrebovanej energie. Celkové investície potrebné na realizáciu SEAP plánov predstavujú 8.5 miliárd € (nezahŕňa Lotyšsko).

Na Slovensku Dohovor primátorov a starostov podpísali a SEAP vypracovali mestá Bratislava, Moldava nad Bodvou, Nitra a Turčianske Teplice. Bratislavský a Prešovský región koordinujú a podporujú miestne samosprávy na ich území pri napĺňaní európskych cieľov. A Únia miest Slovenska a jej záujmové združenie CITENERGO už od roku 2011 aktívne propagujú Dohovor na Slovensku.“

Ak chcete vedieť viac, navštívte www.ceec.sk.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?