Aké energetické výzvy čakajú Slovensko a Európu?

14. novembra 2014 11:06
Autor: PR/CEEC

Bude dosť plynu pre Slovensko i pre Ukrajinu? Oplatí sa investovať do jadrovej energetiky? Tieto a ďalšie aktuálne otázky budú spoločne zodpovedať poprední experti v oblasti energetiky počas ôsmeho ročníka najväčšej stredoeurópskej energetickej konferencie Central European Energy Conference 2014.

Ilustračné foto.
Central European Energy Conference 2014. CEEC

Bude dosť plynu pre Slovensko i pre Ukrajinu? Oplatí sa investovať do jadrovej energetiky? Kedy bude mať Slovensko spoločný trh s plynom s Českom, Poľskom a Maďarskom? Čo môžu urobiť slovenské mestá a obce pre zníženie energetickej spotreby?

Tieto a ďalšie aktuálne otázky budú spoločne zodpovedať poprední experti v oblasti energetiky počas ôsmeho ročníka najväčšej stredoeurópskej energetickej konferencie Central European Energy Conference 2014, ktorá sa koná v dňoch 23. – 25. novembra 2014 v Bratislave.

Konferencie, ktorá je súčasťou oficiálneho programu slovenského predsedníctva Vyšehradskej štvorky 2014-2015, sa zúčastní približne 250 expertov z celej Európy a Spojených štátov. Na okraj konferencie sa uskutoční oficiálne rokovanie ministrov pre energetiku Vyšehradskej štvorky, ktorej sa zúčastní minister hospodárstva SR Pavol Pavlis, minister priemyslu a obchodu ČR Jan Mládek, minister národného rozvoja MR Miklós Seszták a štátny tajomník ministerstva hospodárstva PR Tomasz Tomczykiewicz.

Počas prvého dňa konferencie bude okrem iného predstavená aj jeden z kľúčových dokumentov energetického sektora, výročná správa Medzinárodnej energetickej agentúry (IEA). Komplexnú správu za rok 2014 World Energy Outlook 2014 na podujatí exkluzívne predstaví riaditeľka IEA Maria van der Hoeven a s komentárom vystúpia experti z americkej Energetickej informačnej agentúry, Európskej komisie a spoločnosti Slovnaft.

V aktuálnej výročnej správe sa IEA zamerala na globálne energetické trendy a ich vplyv na energetickú bezpečnosť a konkurencieschopnosť ekonomiky EÚ a špecificky aj región strednej Európy.

Jadrová energetika, energetická efektívnosť, bezpečnosť energetických dodávok

Poprední experti, top manažéri a oficiálni predstavitelia inštitúcií EÚ a krajín strednej Európy budú v ďalších paneloch diskutovať aj o budúcnosti jadrovej energetiky v EÚ a strednej Európe, o energetickej efektívnosti, nových technológiách v oblasti energetiky a nevyhnutnosti výskumu a vývoja, ktoré energetický sektor posúvajú vpred.

Ďalšou ústrednou témou konferencie bude integrácia plynových trhov krajín Vyšehradskej štvorky, o ktorej sa v kontexte aktuálneho vývoja na Ukrajine a v Rusku hovorí čoraz častejšie a naliehavejšie.

Bezpečnosť energetických dodávok pred nadchádzajúcou zimou je kľúčovou témou nielen pre trh v rámci Európskej únie, ale aj pre susedskú Ukrajinu. Na konferencii vystúpia k téme predstavitelia najväčších energetických spoločností V4 – eustream, NET4GAS, GAZ-SYSTEM, MVM Group, ako aj predseda správnej rady ukrajinského Naftogazu Andrij Kobolev.

Ambíciou CEEC je podľa riaditeľa SFPA Alexandra Dulebu „vytvoriť priestor pre expertnú diskusiu popredných aktérov v energetickom sektore a prispieť k hľadaniu lepších riešení pre energetickú politiku EÚ a krajín strednej Európy.“

Konferenciu organizuje Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti pre zahraničnú politiku, n. o., spoločne so Zastúpením Európskej komisie na Slovensku a Slovenským plynárenským a naftovým zväzom v spolupráci s Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, Ministerstvom hospodárstva SR a ďalšími partnermi.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?