Agentúra Moody’s znížila rating SPP

6. júna 2014 11:25
Autor: SITA

Agentúra konštatovala, že Slovenský plynárenský priemysel už nebude mať stopercentný prístup k toku hotovosti dcérskych spoločností, ku ktorým patria eustream, SPP-distribúcia, Nafta a SPP Storage

Budova spoločnosti SPP
Budova spoločnosti SPP SITA

Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s znížila Slovenskému plynárenskému priemyslu, a. s. (SPP) emisný rating na stupeň Baa3 z úrovne Baa1. Výhľad ratingu je stabilný. Agentúra uviedla, že ide o výsledok toho, že prehodnotila podnikateľský a finančný rizikový profil SPP po oznámení dokončenia reorganizácie skupiny SPP.

Agentúra konštatuje, že SPP už nebude mať stopercentný prístup k toku hotovosti dcérskych spoločností, ku ktorým patria eustream, a. s., SPP-distribúcia, a. s., Nafta a. s. a SPP Storage, s. r. o. SPP namiesto toho bude vlastniť 51 % novovytvorenej spoločnosti SPP-Infrastructure, a. s., ktorá sa stala holdingovou spoločnosťou pre novú skupinu SPP-Infrastructure. Zvyšných 49 % akcií a manažérska kontrola v SPP-Infrastructure bude patriť Energetickému a průmyslovému holdingu (EPH).

Moody’s zároveň potvrdil emisný rating spoločnosti SPP-distribúcia, a. s. na stupni Baa1. Výhľad ratingu je negatívny. Potvrdenie ratingu tiež nasleduje po oznámení dokončenia reorganizácie SPP. Agentúra konštatuje, že SPP-distribúcia, a. s. sa stala súčasťou holdingovej spoločnosti SPP-Infrastructure, a. s. spolu s eustream, a. s., Nafta a. s. a SPP Storage, s. r. o. Konečná vlastnícka štruktúra sa však nezmenila, keďže EPH vlastní 49 % a manažérsku kontrolu v skupine SPP-Infrastructure a slovenská vláda v nej vlastní 51-percentný podiel. Moody’s dodáva, že negatívny výhľad ratingu SPP-distribúcia, a. s. nesúvisí so samostatným hodnotením firmy, ale skôr odzrkadľuje riziko vyplývajúce pre skupinu SPP-Infrastructure z terajšieho neistého politického prostredia na Ukrajine, čo by mohlo narušiť tranzit plynu cez Slovensko.

Agentúra Fitch tiež znížila spoločnosti SPP dlhodobý emisný rating (IDR) v zahraničnej a domácej mene, a to na stupeň BBB- so stabilným výhľadom z úrovne A- a ukončila proces revízie ratingov s možnosťou ich zníženia. Agentúra zároveň na žiadosť SPP ukončila ratingové hodnotenie tejto spoločnosti. Hovorca SPP Peter Bednár informoval, že ide o strategický zámer vyplývajúci z reorganizácie skupiny SPP, podľa ktorého materská spoločnosť SPP nebude využívať na financovanie svojich činností nástroje, pri ktorých je potrebné ratingové hodnotenie.

Agentúra Fitch zároveň potvrdila spoločnostiam SPP – distribúcia, a. s. (SPPD) a firme eustream, a. s. dlhodobé emisné ratingy (IDR) na stupni A- so stabilným výhľadom. Uviedla, že po reorganizácii SPP tieto firmy priamo úplne vlastní SPP Infrastructure (SPPI), ale ich konečné vlastníctvo a kontrola sa nezmenili. Konečnými vlastníkmi SPPD a firmy eustream sú EPH, ktorý v nich nepriamo vlastní 49 % a má manažérsku kontrolu, a Slovenská republika prostredníctvom 51-percentného podielu SPP ale bez manažérskej kontroly.

Slovenský plynárenský priemysel je energetická spoločnosť. SPP priamo nadväzuje na viac ako 150-ročnú tradíciu plynárenstva na Slovensku. Spoločnosť poskytuje dodávky energií a s nimi spojené služby na Slovensku aj na medzinárodných trhoch. V súčasnosti dodáva elektrinu a plyn pre 1,3 milióna zákazníkov. V SPP vlani pôsobili dvaja akcionári. Štát ovládal 51 % akcií a česká spoločnosť Energetický a průmyslový holding držal 49 % akcií. V júni tohto roku prebrala SPP pod kontrolu výlučne Slovenská republika.

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?