ACER už má zmluvy našich obchodníkov s elektrinou či plynom

8. októbra 2015 13:11

Slovenský organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE, začala Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov reportovať informácie o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných na organizovanom trhu.

Ilustračné foto
Ilustračné foto FreeDigitalPhotos.net

Slovenský organizátor krátkodobého trhu s elektrinou, spoločnosť OKTE, začal Agentúre pre spoluprácu energetických regulátorov (ACER) reportovať informácie o veľkoobchodných energetických produktoch obchodovaných na organizovanom trhu. Potrebné dáta poskytuje slovenský podnik prostredníctvom nového informačného systému RRM. „V rámci tohto systému môžu zaregistrovaní účastníci pristupovať k zaslaným správam a potvrdeniam prostredníctvom webového portálu, kde je zobrazený prehľad ich transakcií,“ informovala spoločnosť OKTE.

Projekt vybudovania nového informačného systému RRM začal slovenský organizátor krátkodobého trhu s elektrinou vo februári tohto roka. Projekt je rozdelený do dvoch etáp. Prvá etapa, ktorá začala v stredu 7. októbra, znamená pre celú Európu začiatok oznamovania obchodných transakcií vrátane pokynov na obchodovanie, uzatvorených na veľkoobchodných trhoch s energiou. „Druhá etapa pre oznamovanie transakcií a kontraktov uzatvorených na bilaterálnej báze, ich derivátov a kontraktov na poskytnutie prenosových alebo prepravných kapacít bude zavŕšená rozšírením systému RRM od 7. apríla budúceho roka,“ dodala firma OKTE.

Obchodníci na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom musia oznamovať agentúre ACER zmluvy na dodávky elektriny alebo plynu, ako aj zmluvy týkajúce sa prenosu elektriny alebo prepravy plynu na základe európskeho nariadenia o integrite a transparentnosti veľkoobchodného trhu s energiou, známeho po skratkou REMIT. Nejde pritom len o výpočet zmlúv, ale presnú identifikáciu produktov, teda aj dohodnuté množstvo a cenu, termíny a časy. Cieľom spomínanej povinnosti je odhaliť a odradiť účastníkov na veľkoobchodných trhoch s elektrinou a plynom od manipulácií na trhoch. Európske nariadenie REMIT totiž pod hrozbou penalizácie zakazuje manipuláciu trhov s energiami, zakazuje správanie, ktoré narúša integritu trhu a zneužívanie vnútorných informácií, tzv. insider trading.

Spoločnosť OKTE, a. s. vznikla v roku 2010 ako dcérska spoločnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy Slovenskej elektrizačnej prenosovej sústavy, a. s. Hlavnými funkciami OKTE sú organizovanie a vyhodnocovanie organizovaného krátkodobého cezhraničného trhu s elektrinou, zúčtovanie odchýlok a s účinnosťou od 1. januára 2014 zber, správa a zverejňovanie nameraných údajov a centrálna fakturácia poplatkov súvisiacich s prevádzkou systému.

Odporúčané článkyČo si o tom myslíte?