SEPS začala hľadať dodávateľa elektriny na krytie strát a pre vlastnú spotrebu

2. mája 2016 11:26
vEnergetike.sk/SITA

Slovenská elektrizačná prenosová sústava už vyhlásila tender na dodávateľa elektriny na celý budúci rok.

Elektrické vedenie SEPS
Elektrické vedenie SITA

Slovenská elektrizačná prenosová sústava (SEPS) plánuje nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na celý budúci rok. Prevádzkovateľ prenosovej sústavy už vyhlásil tender na dodávateľa. Informovala o tom spoločnosť SEPS.

Záujemca o dodávku elektriny pre SEPS musí spĺňať tri základné podmienky. Nesmie byť na neho vyhlásený konkurz, nemá evidované nedoplatky poistného na zdravotné a sociálne poistenie a príspevkov na starobné dôchodkové sporenie a je oprávnený dodávať elektrinu. Potenciálni dodávatelia môžu svoje ponuky podať do 20. mája tohto roka. Víťazom tendra sa stane dodávateľ, ktorý splní všetky podmienky uvedené v súťažných podkladoch a ponúkne slovenskému prevádzkovateľovi najlepšiu cenu za dodávku elektriny.

Slovenská elektrizačná prenosová sústava vznikla rozdelením spoločnosti Slovenské elektrárne k 21. januáru 2002 na tri samostatné akciové spoločnosti. Spoločnosť vykonáva činnosť prevádzkovateľa prenosovej sústavy a zabezpečuje prenos elektrickej energie prostredníctvom svojich 400 kV a 220 kV vedení na území Slovenska, ako aj dovoz, vývoz, tranzit elektrickej energie a jej presné meranie. Jediným akcionárom firmy je Ministerstvo financií SR.

Súťažné podklady môžu dodávatelia elektriny nájsť tu: Výberové konanie na nákup elektriny na krytie strát v prenosovej sústave a pre vlastnú spotrebu elektrických staníc na rok 2017 – ročné pásmo

Odporúčané články

Súvisiace témy:


Čo si o tom myslíte?